Cách kiếm tiền trực tuyến -2

Xin chào đón và chúc mừng bạn

Thông tin cho bạn, một thư sẽ được hệ thống tự động gửi tới bạn để xác nhận bạn sở hữu địa chỉ email đăng ký. Sau khi email được xác thực, bạn sẽ ngay lập tức nhận được mọi thông tin cần thiết. Chỉ đơn giản như vậy !

Chỉ để dự phòng ! Nếu bạn không thấy thư trong Hôp thư đến, xin hãy kiểm tra Hộp thư rác. Có thể thư được chuyển vào thư mục đó. Một khi nhận được thư, đảm bảo rằng bạn lưu tôi trong Danh bạ để tránh bỏ lỡ bất kỳ thông tin qua trọng nào mà tôi gửi cho bạn.

Bạn gặp rắc rối với địa chỉ email của mình ? Thử gửi lại cho chúng tôi theo mẫu sau :